www: titanscreens.com

Titan to brytyjski producent gargantuicznych telewizorów, w tym największego na świecie Zeusa.
Zostaliśmy poproszeni o stworzenie mini identyfikacji wizualnej, która pokaże, dalczego warto wydać milion funtów na TV.

POWRÓT
DO PORTFOLIO