Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi, to jeden z najważniejszych festiwali na teatralnej mapie polski. Punktem wyjścia do zaprojektowania folderu  stał się plakat prof. Sławomira Iwańskiego.

 

 

POWRÓT
DO PORTFOLIO